Termovizní měření fotovoltaiky

Provádíme kontrolu fotovoltaických panelů a jejich příslušenství Vašich fotovoltaických elektráren. Termovizí jsme schopni detekovat snížený výkon článků, nebo celých panelů elektrárny případně jejich nefunkčnost.  Podobně můžeme používat termokameru pro detekci nadměrného zahřívání invertorů a středněnapěťových transformátorů. Vstředněnapěťových transformátorech můžeme detekovat problémy se středně a nízko napěťovými připojeními, jakož i problémy s vnitřním vinutím.

  • GSERVIS

  • SOLODOOR

  • RAZKA

  • Dr. Popov

  • Tachov.cz

  • TaNET